واحد سلامت خانواده

اهداف اصلی :

جلوگیری از مرگ مادران باردار ، افزایش تعداد مراقبتهای پیش از بارداری و کاهش حاملگیهای پرخطر ، کمک به خانواده ها در راستای تصمیم گیری آگاهانه ، آزادانه و مسئولانه برای اتنخاب تعداد فرزندان ، کاهش مرگ و میر نوزادان و کودکان زیر5 سال ، ارتقاء سطح آگاهی و سلامت سالمندان ، افزایش آگاهی و سلامت زنان در خصوص بیماریهای خاص این گروه ، افزایش در صد تغذیه انحصاری با شیر مادر .

وظایف :

-          برنامه مادران : مراقبت از مادران باردار و ارائه مکملهای مورد نیاز به آنان ، پیگیری مادران باردار پرخطر تا حصول نتیجه ، آموزش به مادران باردارواطرافیان آنان در زمینه علایم خطر دوران بارداری و مسایل مربوطه .

-          برنامه تنظیم خانواده : دادن مشاوره به خانواده ها  در جهت انتخاب روشهای جلوگیری از بارداری ، تهیه و توزیع انواع روشهای جلوگیری از بارداری به متقاضیان ، مشاوره قبل از ازدواج ، انجام مشاوره های مربوط به سلامت باروری مردان در مرکزمشاوره مردان .

 

-          برنامه کودکان : مراقبت از کودکان به ظاهرسالم زیر8  سال طبق دستورالعمل کشوری ، آموزش به مادران دارای کودک در تمام زمینه های مربوط به سلامت کودکان ، برآورد و توزیع مکملهای مورد نیاز کودکان زیر 2 سال طبق دستورالعملهای کشوری ، انجام کلیه مراقبتهای ادغام یافته ناخوشیهای اطفال جهت کودکان زیر5 سال طبق دستورالعمل .

-          برنامه سالمندان : برگزاری کلاسهای گسترده آموزشی  در جهت سلامت سالمندان .

 

-          برنامه زنان و اسمیر : انجام آزمایش پاپ اسمیر و معاینات اختصاصی مربوط به زنان و آموزشهای مربوط به سرطانهای زنان .