اعضاء گروه بهداشت حرفه ای

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

 

1

الهه رضایی

کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای

2

زهرا سعیدی مقدم

کارشناس بهداشت حرفه ای