اعضاء گروه بهداشت حرفه ای

 

ردیف

 

نام ونام خانوادگی

سمت

 

1

الهه رضایی

کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای

2

شهریار اسکندری

کارشناس بهداشت حرفه ای

3

مصطفی کماسی

کاردان بهداشت حرفه ای