مقالات

لپتین در بارداری

لپتین در بارداری
جواد حشمتی -نازلی نمازی
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
javad.heshmati@gmail.com
 
________________________________________
لپتین هورمون پپتیدی است که بطور عمده از بافت چربی تولید میشوداین هورمون میتواند دریافت غذا را ازطریق گیرنده های خود (ob-R)که در هیپوتالاموس قرار دارد،کاهش دهد.از طرفی سیستم سمپاتیک را فعال کرده ومتابولیسم پایه را افزایش میدهد بدین ترتیت به کاهش وزن بدن کمک میکندبا فرستادن سیگنالهایی به سیستم نورواندوکرین وتولیدمثل د ربلوغ موثر است.از دیگر اثرات لپتین میتوان به اثر در متابولیسم گلوکزواسید چرب، اثر برحساسیت انسولین،هماتوپوئز،فشارخون وپروژسترون در تخمدان اشاره کرد. با توجه به اینکه در دوران بارداری غذای دریافتی افزایش یافته و کاهش در حساسیت انسولینی وهیپرلیپیدمی مشاهده میشوداین تغییرات جهت تامین انرژی برای مادروجنین لازم است.وفق دادن بدن مادر در این دوران با شرایط جدید توسط پرولاکتین،لاکتوژن وهورمون های استروئیدی انجام میپذیرد. در دوران بارداری لپتین از جفت نیز ترشح میشود،تفاوت لپتین ترشحی از جفت با لپتین بافت چربی این است که بر بافت های محیطی ماممن ماهیچه ،کبد،پانکراس اثر میکند برای اپبات این امردرمطالعات صورت گرفته مشخص شده است که سطح لپتین در زنان باردار بطور مستقل از نمایه ی توده بدن بیشتر ازسایر زنان است وهمین طور در 3 ماهه اول بارداری سطح آن 2 برابرقبل بارداری میشود ودر نیمه دوم وسوم پس از 24ساعت به حالت نرمال برمیگردد،این نتایج نشان میدهد که منبع اصلی لپتین در پلاسمای مادری ،جفت است.لپتین ترشحی ازجفت به بدن مادر و نوزاد وارد میشود. لپتین ورودی به جنین میتواند نقش بسزایی در رشدوتکامل جنین داشته باشد و در بدن مادر با کاهش حساسیت به انسولین بر متابولیسم گلوکز اثر میکند وسبب استفاده جنین از گلوکز مادر میشود.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.