مرکز آموزش بهورزی شهرستان  سنقر

آدرس: کرمانشاه سنقر  ، محله  اسلام آباد  ، جنب مسجد شهید واعظی     


شماره تلفن تماس :           08348420257