اعضای گروه واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت سنقر

نام  نام خانوادگی

وظایف در واحد

شماره تماس

سید حمید اجاقی

کارشناس مسئول بیماریها

کارشناس سل ؛کارشناس سوانح وحوادث؛مشاور زوجین ناقل تالاسمی؛ناظر کشیک ؛واحد هاری واکسیناسیون زایشگاه ؛نظام مراقبت در بیمارستان

09183372787

احمدعلی اعظمی

کارشناس زئونوز؛کارشناس بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن

09183373070

مرتضی حقیقی

کارشناس بیماریهای غیر واگیر(تالاسمی؛کم کاری تیروئید؛دیابت فشارخون؛پی کی یو؛ایراپن و...)

09181380242

ابراهیم بنی بیات

مسئول زنجیره سرد واحد؛کارشناس برنامه انفلوانزا؛مسئول گزارش دهی بیماریها؛مسئول سامانه آذرخش؛مسئول توزیع واکسن به مراکز و بیمارستان

09181381484