اعضای گروه واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت سنقر

نام  نام خانوادگی

وظایف در واحد

شماره تماس

مرتضی حقیقی

کارشناس مسئول بیماریها

کارشناس سل ؛کارشناس سوانح وحوادث؛مشاور زوجین ناقل تالاسمی؛ناظر کشیک ؛واحد هاری واکسیناسیون زایشگاه ؛نظام مراقبت در بیمارستان

09181380242

خانم شریفی             

کارشناس زئونوز؛کارشناس بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن

 

خانم پرویزی

کارشناس بیماریهای غیر واگیر(تالاسمی؛کم کاری تیروئید؛دیابت فشارخون؛پی کی یو؛ایراپن و...)

 

احسان طبیب زاده

مسئول زنجیره سرد واحد؛مسئول توزیع واکسن به مراکز و بیمارستان