معرفی شهرستان سنقر

معرفی حوزه

شهرستان سنقربا وسعت بیش از 2320 کیلومتر مربع در 24درجه و47دقیقه عرض شمالی و 36 دقیقه طول شرقی کرمانشاه قراردارد. ازشمال به استان کردستان، ازجنوب به  شهرستان صحنه،ازشرق به  استان همدان و از غرب به شهرستان کرمانشاه منتهی میشود. دراطراف توسط کوههای مرتفع سلسله جبال زاگرس محصور گردیده است واز یک بخش مرکزی ودهستانهای آبباریک، آگاهان ، سراب ، باوله، گاورود پارسینه و کیونانات تشکیل شده است.

فاصله این شهرستان تا استان 85کیلومتر و فاصله تا تهران 500کیلومترمی باشد.

دارای آب و هوای معتدل و زمستانهایی نسبتا سرد و پربرف و تابستانهایی ملایم می باشد.

سنقر در لغت به معنی نوعی پرنده شکاری به همین نام میباشد.تاریخچه شهرستان سنقر را به دوره سلجوقی نسبت می دهند.

امرار معاش مردم سنقر بیشتر از طریق کشاورزی و دامداری میباشد.

مذهب اکثر مردم این شهرستان شیعه و در حاشیه استان کردستان سنی است.

زبان مردم در شهر ترکی و در روستاها کردی می باشد.مهمترین صادرات شهرستان گندم، فرش تخمه آفتابگردان، و فراورده های دامی میباشد.

این شهرستان دارای  14508 خانوار با 44530 نفر جمعیت در شهر و 10740 خانوار  با 39615نفر جمعیت در روستاها میباشد.

شبکه بهداشت و درمان شبکه سنقر

شبکه بهداشت و درمان شهرستان سنقر شامل بیمارستان امام خمینی (ره) و مرکز بهداشت شهرستان می باشد.

شهرستان سنقر دارای 212 روستا و 79 خانه بهداشت ، و  12 مرکز بهداشتی درمانی به شرح ذیل میباشد:

         6    پایگاه بهداشتی درمانی شهری

          3   مرکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی

          9   مرکز بهداشتی درمانی روستایی

در بین مراکز روستایی:

پرجمعیت ترین مرکز :  مرکز بهداشتی درمانی روستایی باوله با 7749  نفر جمعیت.

کم جمعیت ترین مرکز :  مرکز بهداشتی درمانی روستایی سطر با  1777 نفر جمعیت.

کم جمعیت ترین روستا :  روستای کیسله با  3نفر جمعیت .

پر جمعیت ترین روستا :  روستای فارسینج با  2233 نفر جمعیت .

دورترین روستا  :  روستای کشکمیر از مرکز کیونان (48کیلومتر).

نزدیکترین روستا  :  روستای قلعه فرهاد خان از مرکز طالقانی (1کیلومتر). 

جمعیت طبق سرشماری سامانه سیب سال1397

جمعیت مراکز شهری

جمعیت

خانوار

نام مرکز

ردیف

9987

3351

امام خمینی

1

11422

3678

طالقانی

2

11434

3974

پایگاه بهشتی

3

10573

3231

پایگاه ولیعصر

4

1094

274

پایگاه سطر

5

44530

14508

جمع

جمعیت شهر  و  روستا

جمعیت

خانوار

منطقه

ردیف

44530

14508

شهری

1

39014

10546

روستائی

2

83544

25054

جمع

جمعیت مراکز روستائی طبق سرشماری سامانه سیب سال 1397

جمعیت

خانوار

نام مرکز روستائی

ردیف

4444

1273

امام خمینی

1

683

158

سطر

2

3912

1050

طالقانی

3

4731

1301

فارسینج

4

3209

904

مارنگاز

5

7749

2011

باوله

6

2499

700

قمام

7

2939

788

گردکانه سفلی

8

2210

610

هفت آشیان

9

2211

574

آگاه علیا

10

2919

796

کلسفید

11

2209

575

کیونان

12

39615

10740

جمع

آمارنیروی انسانی شاغل درمرکز بهداشت شهرستان سنقر

ردیف

نوع استخدام

دکتری

ارشد

کارشناس

کاردان

دیپلم

زیردیپلم

جمع

1

رسمی

10

3

39

16

64

69

201

2

پیمانی

4

0

0

0

16

0

20

3

تبصره3

0

0

1

0

5

7

13

4

پزشک خانواده

13

0

17

1

0

0

31

5

طرح

7

0

15

1

0

0

23

6

پیام آور

1

0

0

3

0

0

4

7

شرکتی

0

1

8

2

4

0

15

جمع

39

3

71

18

84

81

295

تعداد بهورزان شاغل درخانه های بهداشت شهرستان سنقر

نام مرکز

امام(ره)

سطر

طالقانی

باوله

گردکانه

قمام

هفت آشیان

آگاه

کیونان

کلسفید

مارنگاز

فارسینج

تعداد بهورزان

مرد

8

2

3

6

2

2

3

3

5

5

4

2

زن

8

3

7

14

4

4

4

5

3

5

6

5

جمع

16

5

10

20

6

6

7

8

8

10

10

7