شبکه بهداشت و درمان شهرستان سنقر

معرفی شهرستان

معرفی شبکه

واحدهای شبکه بهداشت و درمان

ریاست و معاونین

مرکز بهداشت

ریاست

واحد آموزش و سلامت

آشنایی با واحد

کلیات واحد

اعضای واحد

تماس با واحدها

گروه طرح و گسترش

آشنایی با گروه

کلیات واحد

اعضای واحد

تماس با گروه

گروه بهداشت خانواده

آشنایی با گروه

کلیات واحد

اعضای واحد

تماس با گروه

گروه بهداشت محیط

آشنایی با گروه

کلیات واحد

اعضای واحد

تماس با گروه

گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها

آشنایی با گروه

کلیات واحد

اعضای واحد

فعالیت ها و برنامه ها

بهداشت روان

جامعه ایمن

تماس با گروه

واحد بهداشت حرفه ای

آشنایی با گروه

کلیات واحد

اعضای واحد

تماس با گروه

واحد بهداشت مدارس

آشنایی با واحد بهداشت مدارس

کلیات واحد بهداشت مدارس

اعضای واحد

تماس با واحد

واحد درآمد ودارویی

آشنایی با گروه

اعضا واحد

کلیات واحد

تماس با واحد

واحد امور آزمایشگاهها

آشنایی با گروه

کلیات واحد

اعضای واحد

تماس با واحد

واحد آماروفناوری اطلاعات

آشنایی با گروه

کلیات واحد

اعضای واحد

فعالیت ها و برنامه ها

برنامه ثبت مرگ

تماس با واحد

آموزشگاه بهورزی شهرستان سنقر

آشنایی با گروه

اعضا گروه

فعالیت و برنامه ها

تماس با واحد

واحدمدیریت خطر بلایا

آشنایی با واحدمدیریت خطر بلایا

کلیات واحد مدیریت خطربلایا

اعضای واحدمدیریت خطر بلایا

مستند سازی مرکزبهداشت

تماس با مرکز بهداشت

بیمارستان

معرفی و تاریخچه

ریاست

دفتر

سوپروایزر

مترون

درمانگاه

داخلی

جراحی

زنان

اطفال

کلیه ومجاری ادرای

پاراکلنیک

آزمایشگاه

آشنایی با گروه

تماس با گروه

سونوگرافی

داروخانه

فیزیوتراپی

رادیولوژی

کادر پزشکی

بخشها

اورژانس

اتاق عمل

جراحی

داخلی

اطفال

زنان

دیالیز

دیابت

تغذیه

فوریت ها

توصیه های بهداشتی

مجلات الکترونیکی

لینک های مفید

تماس با ما

تالار گفتگو

نقشه سایت