معرفی

بهداشت محیط عبارت است از کنترل عواملی از محیط زندگی که به گونه ای روی سلامت جسمی، روانی و اجتماعی انسان تأثیر می گذارد .

  این رشته در بر گیرنده طبقات مشاغلی است که متصدیان آن ها تحت نظارت کلی عهده دار انجام کارهای تخصصی، مطالعاتی و برنامه ریزی در زمینه ارتقاء سطح بهداشت عمومی، بازرسی و بررسی های جاری و تحقیقات علمی در زمینه مربوطه می باشند و یا سرپرستی و طرح ریزی و هماهنگی فعالیت های مذکور را به عهده دارند .

  

شرح وظایف و فعالیتها

 1. پاسخگویی به استعلام های ادارات و اتحادیه ها
 2. رسیدگی به شکایات در زمینه های مختلف بهداشتی دریافتی از طریق سامانه فوریتهای بهداشتی وزارت بهداشت و تلفن پیامگیر شبانه روزی
 3. اقدامات بهداشتی اضطراری هنگام وقوع بلایای طبیعی؛
 4. شرکت در طرحهای ملی و کشوری جهت هماهنگی لازم برای پیشبرد اهداف بهداشتی؛
 5. تجزیه و تحلیل آمار و شاخصهای بهداشت محیط بر اساس بازدید از اماکن
 6. تشدید کنترل بهداشتی مراکز تهیه و توزیع موادغذایی و اماکن عمومی بصورت شبانه روزی در تعطیلات ایام نوروز در قالب بسیج سلامت نوروزی
 7. طرح تشدید و بهبود وضعیت بهداشتی مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی در ساعات غیر اداری
 8. کنترل و نظارت به وضعیت بهداشتی مراکز تهیه و توزیع موادغذایی
 9. تشدید بازدید در ماه مبارک رمضان
 10. تشدید بازدید در ایام محرم از مساجد و تکیه ها
 11. تشدید بازدید از مساجد در دهه غبار روبی مساجد
 12. برخورد قانونی با متخلفین امور بهداشتی بر اساس گزارش به دادسرای و همچنین دادگاه تعزیرات حکومتی
 13. همکاری با شهرداری و نیروی انتظامی در برخورد با دستفروشان موادغذایی
 14. کنترل بهسازی و بهداشت مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و اماکن بین راهی؛
 15. کنترل آب آشامیدنی مناطق تحت پوشش از نظر میکروبی و شیمیایی و به صورت متناوب و اطمینان از سلامت آب منطقه و اعلام نتایج به ارگانهای مربوطه؛
 16. کلرسنجی روزانه و ثبت آن در پرونده کلرسنجی با قید مشخصات ایستگاه کلرسنجی و اعلام نتایج به مرکز بهداشت و ارگانهای مربوطه و در صورت لزوم گندزدایی آب؛
 17. کنترل مواد غذایی و نمونه برداری از مواد غذایی مشکوک و ارسال آن به آزمایشگاه و معدوم نمودن مواد غذایی فاسد بر اساس دستورالعملهای مربوطه؛
 18. اجرای طرح یکنواخت سازی ماده 13 مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی و اخذ مجوز تعطیل اماکن و مراکز از مرکز بهداشت جهت تعطیلی آنها؛
 19. معرفی پیشه وران به آزمایشگاه و صدور کارت معاینه پزشکی جهت آنها طبق دستورالعملهای صادره؛
 20. پلمپ و جلوگیری از فعالیت مراکز و اماکن غیر بهداشتی
 21. بازدید از مدارس و مراکز آموزشی و مهد کودکها؛
 22. نظارت بر توزیع بهداشتی شیر مدارس
 23. بازدید از استخرهای شنا و حمامهای سونا؛
 24. بازدید از آزمایشگاهها، مراکز بهداشتی درمانی، مطب ها و بیمارستانها از نظر وضعیت بهداشت محیط؛
 25. بازدید از پارکها، ورزشگاهها، ترمینالها و میادین میوه و تره بار،پمپ بنزین و تشکیل پرونده بهداشتی واعلام به سازمانها و مسئولین ذیربط و پیگیری تا حصول نتیجه مطلوب؛
 26. بررسی کنترل فاضلاب، زباله، هوا، منابع آلوده کننده آنها و مکاتبه با ارگانهای مربوطه؛
 27. سنجش ید در نمکهای خوراکی یددار بطور روزانه و نمونه برداری از نمکهای ید دار و ارسال به آزمایشگاه؛
 28. مبارزه با حشرات و جوندگان ضمن بررسی کانونهای آلوده و برآورد میزان سم مورد نیاز با توجه به میزان آلودگی و نظارت بر سم پاشی توأم با آموزشهای لازم و طعمه گذاری؛
 29. مبارزه با مصرف دخانیات در اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع موادغذایی
 30. بازدید از اماکن متبرکه و مساجد طبق دستورالعملها مربوطه؛
 31. کنترل بهداشتی اردوگاهها و زندانها جهت ساماندهی وضعیت بهداشتی آنها؛
 32. نیاز سنجی و اجرای برنامه های آموزشی
 33. آموزش بهداشت جهت کلیه رده ها توام با فعالیتهای روزمره به طور چهره به چهره؛
 34. آموزش بهداشت دانشجویان در مقاطع پزشکی و پیراپزشکی  
 35. راهنمایی و آموزش مردم و جلب مشارکت عمومی و همکاریهای بین بخشی در زمینه اجرای پروژه های شهر سالم؛
 36. آموزش بهورزان خانه های بهداشت در زمینه بهداشت محیط ومواد غذائی
 37. آموزش رابطین بهداشتی که از بین مردم در سطح شهرستان انتخاب می شوند
 38.  عملیات بهداشت محیط روستاها و کمک جهت رفع معضلات بهداشتی روستاها از قبیل ساخت سرویس های بهداشتی و ...