آشنایی با شبکه بهداشت و درمان شهرستان سنقر

معرفی حوزه

شهرستان سنقربا وسعت بیش از 2320 کیلومتر مربع در 24درجه و47دقیقه عرض شمالی و 36 دقیقه طول شرقی کرمانشاه قراردارد. ازشمال به استان کردستان، ازجنوب به  شهرستان صحنه،ازشرق به  استان همدان و از غرب به شهرستان کرمانشاه منتهی می شود. دراطراف توسط کوههای مرتفع سلسله جبال زاگرس محصور گردیده است واز یک بخش مرکزی ودهستانهای آبباریک، آگاهان ، سراب ، باوله، گاورود پارسینه و کیونانات تشکیل شده است.

فاصله این شهرستان تا استان 85کیلومتر و فاصله تا تهران 500کیلومترمی باشد.

دارای آب و هوای معتدل و زمستانهایی نسبتا سرد و پربرف و تابستانهایی ملایم می باشد.

سنقر در لغت به معنی نوعی پرنده شکاری به همین نام میباشد.تاریخچه شهرستان سنقر را به دوره سلجوقی نسبت می دهند.

امرار معاش مردم سنقر بیشتر از طریق کشاورزی و دامداری می باشد.

مذهب اکثر مردم این شهرستان شیعه و در حاشیه استان کردستان سنی است.

زبان مردم در شهر ترکی و در روستاها کردی میباشد.مهمترین صادرات شهرستان گندم، فرش تخمه آفتابگردان، و فراورده های دامی می باشد.

این شهرستان دارای  14508 خانوار با 44530 نفر جمعیت در شهر و 10740 خانوار  با 39615نفر جمعیت در روستاها می باشد.

شبکه بهداشت و درمان شبکه سنقر

شبکه بهداشت و درمان شهرستان سنقر شامل بیمارستان امام خمینی (ره) و مرکز بهداشت شهرستان می باشد.

شهرستان سنقر دارای 212 روستا و 79 خانه بهداشت ، و  12 مرکز بهداشتی درمانی به شرح ذیل میباشد:

  6    پایگاه بهداشتی درمانی شهری

  3   مرکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی

•   9   مرکز بهداشتی درمانی روستایی

در بین مراکز روستایی:

پرجمعیت ترین مرکز :  مرکز بهداشتی درمانی روستایی باوله با 7749  نفر جمعیت.

کم جمعیت ترین مرکز :  مرکز بهداشتی درمانی روستایی سطر با  1777 نفر جمعیت.

کم جمعیت ترین روستا :  روستای کیسله با  3نفر جمعیت .

پر جمعیت ترین روستا :  روستای فارسینج با  2233 نفر جمعیت .

دورترین روستا  :  روستای کشکمیر از مرکز کیونان (48کیلومتر).

نزدیکترین روستا  :  روستای قلعه فرهاد خان از مرکز طالقانی (1کیلومتر).