اخبار

آغازطرح سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود به دبستان و پیش دبستانی

آغازطرح سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود به دبستان و پیش دبستانی

آغازطرح سنجش سلامت نوآموزان  بدو ورود به دبستان و پیش دبستانی

طرح سنجش سلامت نوآموزان بدوورود به دبستان وپیش دبستانی باهدف جای دهی درست درنظام آموزشی ومداخلات به هنگام درامر غربا لگری سلامت نوآموزان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی وآموزش وپرورش ازاول تیرماه آغاز می گردد.

 والدین گرامی که دارای فرزند بدوورود به دبستان یا پیش دبستانی هستند پس از ثبت نام اولیه نوآموز خود درمدرسه ،نسبت به نوبت دهی درپا یگاه سنجش سلامت نزدیک محل سکونت خود اقدام ودرتاریخ مقرردرپایگاه حضوریابند.پیش بینی می شود حدود 1600نوآموز وپیش دبستانی باهمکاری اداره آموزش وپرورش ومرکز بهداشت ازلحاظ سلامت چشم ، گوش حلق وبینی ،قدووزن وآمادگی تحصیلی معاینه شوند وهمچنین این نوآموزان توسط بهورزان وپزشکان درمراکز روستایی وتوسط مراقبین سلامت وپزشکان درشهر سنقرموردارزیابی قرار گرفته ونتایج خدمات ارایه شده درسامانه الکترونیکی سیب ثبت می گردد

۱۸ خرداد ۱۴۰۰ ۱۰:۳۲

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید