اخبار

برگزاری کارگاه آموزشی ارزیابی وسنجش سلامت نوجوانان،جوانان ومدارس وسنجش نوآموزان بدوورودبه مدرسه

برگزاری کارگاه آموزشی ارزیابی وسنجش سلامت نوجوانان،جوانان ومدارس وسنجش نوآموزان بدوورودبه مدرسه

درمورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ کارگاه آموزشی ارزیابی سنجش سلامت نوجوانان ، جوانان ومدارس جهت بهورزان_مراقبین سلامت_کارشناسان ناظرو پزشکان برگزارگردیدکه درابتدای جلسه خانم ساده ضمن خیرمقدم وبیان اهداف کارگاه درخصوص اهم برنامه های واحد، سنجش نوآموزان که ازسال۷۶ دراواخرخردادماه واوایل تیرشروع میشدوتاپایان شهریورماه ادامه داشت منبعددرطول سال ودرتایم زمانی بیشترانجام میشود،شاخص ها ، پایش ونظارت برفعالیت همکاران، انجام مراقبت‌ها ونظارت برفعالیتهای مدرسه محور همچنین مراقبت‌های گروه سنی جوانان ودرنهایت تاکیدبرثبت به موقع مراقبتهادرسامانه سیب ونحوه گزارش گیری واستخراج شاخص های سلامت نوجوانان وجوانان ازسامانه سیب بیان گردید.
۲۲ بهمن ۱۴۰۱ ۲۰:۰۰

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید