اعضای واحد

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

    محمدرضا محبی

 کارشناس بهداشت عمومی

 کارشناس مسئول واحد

 

 یوسف ملکی کارشناس بهداشت عمومی کارشناس واحدلیست اسامی پزشکان و ماماهای طرح پزشک خانواده شهرستان سنقر

ردیف

نام و نام خانوادگی پزشکان طرح

محل خدمت

ردیف

نام و نام خانوادگی ماماهای طرح

 

 

محل خدمت

 

 

1

محمدامین  بهزادپور

مرکزشماره1(امام ره)

1

شیرین  حسینی

مرکزشماره1(امام ره)

2

رضوان  عباسی

مرکزشماره2(مطهری)

2

معصومه  تیموری

مرکزشماره2(مطهری)

3

اکبر  نادری روش

مرکزشماره3(طالقانی)

3

رقیه  رسولی

مرکزشماره3(طالقانی)

4

شیلا  سلطانی

مارنگاز

4

عاطفه  بیگلری

مارنگاز

5

نسرین  بهرامی

فارسینج

5

الهه  عباسی

فارسینج

6

سهیلا  سالاری

فارسینج

6

سادنا عشایری

باوله

7

محمدجواد حبیبی شمس

باوله

7

پریوش سالاری

باوله

8

مریم  بارانی

باوله

8

پریسا زلانی

گردکانه سفلی

9

الهه  عباسی

باوله

9

میترا پژوهش

قمام

10

فرهاد اشرف آبادی

گردکانه سفلی

10

مهرانگیز بیگلری

هفت آشیان

11

محمد حشمتی

قمام

11

ثریا کهریزی

کل سفید

12

مریم  کرجی بانی

هفت آشیان

12

نرگس مبارکی

آگاه علیا

13

سمیرا جعفری

کل سفید

13

مریم  شاهمیرزایی

کیونان

14

آمنه  امیراحمدی چماچار

آگاه علیا

 

 

 

15

بهرام  رعنایی

کیونان

 

 

 

16

نسترن  امیری گلدیانی

جایگزین