آشنایی با شبکه بهداشت و درمان شهرستان سنقر

شبکه بهداشت ودرمان شهرستان سنقر:

 شهرستان سنقر با جمعیت 103088 نفر و 23239خانوار در قسمت شمال شرق شهر کرمانشاه واقع شده است.مرکز بهداشت شهرستان با 9مرکز بهداشتی درمانی روستایی،3 مرکز بهداشتی درمانی شهری-روستایی،1 مرکز بهداشتی درمانی شهری،1 پایگاه بهداشتی شهری(سطر) ، 84 خانه بهداشت فعال و 1 مرکز آموزش بهورزی فعالیت دارد.

    بیمارستان 65 تختخوابی این شهرستان که در سال 1355 برای ارائه خدمت به 35000 نفر افتتاح گردیده در حال حاضر بیش از 120000 نفر را تحت پوشش قرار داده است.

- مرکز بهداشت در قسمت شمال شهرستان در سال 1358 با مساحت کل 3500 مترمربع و زیربنای 2000 مترمربع احداث شده است که به 3 بخش اداری،خدماتی و بهداشتی تقسیم می شود.

- در سال 1357 اولین خانه های بهداشت به تعداد 19 باب بطور همزمان فعالیت خود را شروع کرده و تا سال 1381 تعداد خانه های بهداشت به 87 باب رسیده است.

-آموزشگاه بهورزی فعالیت خود را از سال 1357 شروع نموده و تاکنون 228 بهورز از این واحد فارغ التحصیل شده اند و درحال حاضر نیز با 11 دانش آموز به فعالیت خود ادامه می هد.

-مرکز فوریت های پزشکی در سال 1377 تاسیس گردیده است .درحال حاضر با 12 نیرو و 7 آمبولانس با توجه به اضافه شدن  مرکز فوریت های باوله آماده انجام خدمات پیش بیمارستانی و بعد از آن می باشد